• Viet Nam
  • English
Skype Me! Tư vấn viên 1
04 3263 6688/Ext: 16
Skype Me! Tư vấn viên 2
04 3263 6688/Ext: 18

List Products

Giới thiệu
Công ty Cổ phần IBS-Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với gần 100% vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (www.pti.com.vn). Công ty hoạt động trên các lĩnh vực chính là đầu tư hệ thống viễn thông, phân phối các sản phẩm viễn thông và liên quan đến viễn thông, làm đại lý phân phối các sản phẩm thương mại. Với định hướng lựa chọn sản phẩm tốt của các nhà sản xuất lớn, cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau bán hàng tốt nhất, Công ty iBS-Việt Nam đã được khách hàng lựa chọn là đơn vị cung cấp sản phẩm chính cho các dự án. Với kinh nghiệm triển khai và quản lý, Công ty IBS-VIệt Nam đã đầu tư phủ sóng nhiều dự án trọng điểm trên toàn quốc.


Hợp tác có lợi là TINH THẦN

     Chất lượng dịch vụ là PHƯƠNG CHÂM

   Uy tín, trách nhiệm là QUYẾT TÂM

  Năng động sáng tạo là CƠ HỘI

Kiên trì với định huớng đã vạch ra và với quyết tâm của mình chúng tôi tin tuởng sau 05 năm IBS – Việt Nam sẽ đạt được:

- Doanh nghiệp có thị phần khai thác và cung cấp lớn.

- Đối tác cung cấp dịch vj kỹ thuật cho các nhà dịch vụ viễn thông.

- Đối tác phân phối lớn sản phẩm của các nhà sản xuất thiết bị viễn thông